اخبار مهم:

نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 20 آوریل (یونهاپ) -- نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR) به طور مساوی با Yonhap Infomax، آژانس مالی و محدود یونهاپ، در ساعت 11:00 صبح.

(%) (% )

1-W 3.
50 3.
50

1-M 3.
48 3.
48

2-M 3.
46 3.
45

3-M 3.
45 3.
44< /p>

6-M 3.
49 3.
48

12-M 3.
55 3.
53

(پایان)